Շենգենյան վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը 
01․01․2014 թ․ ուժի մեջ է մտնում Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը։

Դեսպանություն դիմողների համար ամենակարևոր փոփոխություններն են՝


1 Վիզայի վճարը

 

Վիզայի վճարը 60 եվրոյից նվազեցվել է 35 եվրոյի (վճարումը պետք է կատարվի դեսպանությունում տվյալ պահին գործող եվրոյի կուրսին համարժեք ՀՀ դրամով)։

Դրան զուգընթաց դիմողների հետևյալ կատեգորիաները լիովին ազատվում են վիզայի վճարից

 • դպրոցականները, ուսանողները և ուղեկցող ուսուցիչները, ովքեր ճամփորդում են ուսման կամ կրթական փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում
 • Շենգենյան համաձայնագրի անդամ պետություններում օրինական կերպով բնակվող ՀՀ քաղաքացիների կամ Եվրոպական միության քաղաքացիների մերձավոր ազգականները (ամուսին, կին, երեխա, ծնող, տատիկ, պապիկ, թոռ)
 • թոշակառուները
 • 12 տարեկանից ցածր տարիք ունեցող երեխաները
 • պաշտոնական պատվիրակությունների անդամները և գործնական նպատակներով ճամփորդող ՀՀ Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանների դատավորները
 • լրագրողները և նրանց ուղեկցող տեխնիկական անձնակազմը
 • միջազգային սպորտային միջոցառումների մասնակիցները և նրանց ուղեկցող անձնակազմը (մարզիչներ, բժիշկներ և այլն)
 • քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ովքեր ճամփորդում են արտերկրում գործող հայկական հանրային շահ հետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպությունների հրավերով
 • գիտության, կրթության, արվեստի և մշակույթի բնագավառներում փոխանակման ծրագրերի մասնակիցները
 • հաշմանդամության կարգ ունեցող անձինք և նրանց ուղեկցողները

Վիզայի դիմումի հետ հարկ է ներկայացնել վերը նշված կատեգորիաներին պատկանելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր։


2Բազմակի մուտքի երկարատև վիզաների տրամադրման կարգը

 

1 տարի և ավել ժամկետով վիզաների դյուրացված կարգով տրամադրումը հնարավոր է՝

 • գործարարների համար, ովքեր հաճախակի ճամփորդում են Շենգենյան համաձայնագրի երկրներ
 • բուժման նպատակով Գերմանիա կանոնավոր այցելության կարիք ունեցող անձանց համար
 • քույր քաղաքների կողմից կազմակերպված փոխանակման ծրագրերի մասնակիցների համար
 • դպրոցականների, ուսանողների և ուղեկցող ուսուցիչները համար, ովքեր ճամփորդում են ուսման կամ կրթական փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում
 • լրագրողների և նրանց ուղեկցող տեխնիկական անձնակազմի համար
 • միջազգային սպորտային միջոցառումների մասնակիցների և նրանց ուղեկցող անձնակազմի համար (մարզիչներ, բժիշկներ և այլն)
 • քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համար, ովքեր ճամփորդում են արտերկրում գործող հայկական հանրային շահ հետապնդող ոչ առևտրային կազմակերպությունների հրավերով
 • գիտության, կրթության, արվեստի և մշակույթի բնագավառներում փոխանակման ծրագրերի մասնակիցների համար
 • պաշտոնական պատվիրակությունների անդամների համար

Մեկ տարվա վավերականությամբ բազմակի մուտքի վիզա տրամադրվում է պայմանով, որ դիմողը վերջին մեկ տարում ստացել է նվազագույնը մեկ վիզա, օգտվել դրանից օրենքին համապատասխան և ներկայացնում է ապագայում ճամփորդելու անհրաժեշտության վերաբերյալ ապացույցներ։ 2 և ավել տարվա վավերականությամբ վիզայի տրամադրումը հնարավոր է, եթե դիմողը վերջին 2 տարում առնվազն մեկ 1 տարվա վավերականությամբ բազմակի մուտքի վիզա է ստացել և դրանից օգտվել է կանոնավոր կերպով և առանց օրենքը խախտելու։

Դյուրացված կարգով առավելագույնը 5 տարի վավերականության ժամկետով բազմակի մուտքի վիզա հնարավոր է տրամադրել

 • Շենգենյան համաձայնագրի անդամ պետություններում օրինական կերպով բնակվող ՀՀ քաղաքացիների կամ Եվրոպական միության քաղաքացիների մերձավոր ազգականներին (ամուսին, կին, 21 տարեկանից ցածր տարիք ունեցող երեխա, ծնողներ)
 • Պաշտոնական պատվիրակության անդամներին և գործնական նպատակներով ճամփորդող ՀՀ Սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանների դատավորներին։

Այս դեպքում հարկ է ուշադրություն դարձնել սեփական անձնագրի/ելքի կնիքի վավերականության ժամկետների, անհրաժեշտության դեպքում նաև Շենգենյան համաձայնագրի անդամ երկրներում բնակվող հրավիրողի կացության կարգավիճակի վրա։


3 Ներկայացվելիք փաստաթղթերը

 

Երևանում Շենգենյան համաձայնագրի անդամ երկրների ներկայացուցչությունները ներկայումս աշխատում են վիզայի համար դիմելու գործընթացում ներկայացվելիք փաստաթղթերի միասնական ցանկ ստեղծելու վրա։ Մասնավորապես ճամփորդության նպատակը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է միասնականացվեն։ Փաստաթղթերի ցանկն ապագայում կգտնեք դեսպանության պաշտոնական կայքում։


4 Դիմումների քննման տևողությունը

 

Շենգենյան (= C կատեգորիայի) վիզայի տրամադրման համար ներկայացված դիմումի քննությունը պետք է ավարտվի առնվազն 10 օրացուցային օրերի ընթացքում։ Առանձին դեպքերում քննման տևողությունը կարող է երկարաձգվել մինչև 30 օրացուցային օր։ Վիզայի դիմումը հանձնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու սպասելաժամկետը սկզբունքորեն չպետք է գերազանցի 2 շաբաթը։