Անգլիա


 


Դիմումները հանձնել նախատեսվող մեկնումից առնվազն 3 շաբաթ առաջ` անձամբ:

Դիմումին կից պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

- մեկ հարցաթերթիկ` լրացված անգլերեն և ստորագրված դիմողի կողմից
- 1 բիոմետրիկ լուսանկար
- անձնագիր, որի վավերականության ժամկետն առնվազն երեք ամսով պետք է գերազանցի մուտքի արտոնագրի ավարտի ժամկետը, 2-5-րդ էջերի պատճենները և այն էջերի պատճենները, որտեղ կան վերջին երեք տարվա մուտքի արտոնագրեր
- պաշտոնական, անձնական կամ գործնական հրավեր
- հյուրանոցի ամրագրում 
- ինքնաթիռի տոմսի ամրագրում (խորհուրդ չի տրվում տոմս գնել նախքան մուտքի արտոնագիր ստանալը)
- տեղեկանք աշխատավայրից` աշխատավարձի չափի վերաբերյալ նշումով և բացակայության թույլտվությամբ (թարգմանված անգլերեն)
- մասնավոր ընկերությունների համար գրանցման պետական ռեգիստրի վկայականի պատճեն (թարգմանված անգլերեն)
- տեղեկանք բանկային հաշվի վերջին վեց ամիսների շարժի և վերջնական մնացորդի վերաբերյալ (թարգմանված անգլերեն)
- քաղաքացիական կացությունը`
- ամուսնության վկայական (թարգմանված անգլերեն)
- կնոջ/ամուսնու անձնագիր
- երեխաների անձնագրերը 
- ամուսնալուծության վկայական (թարգմանված անգլերեն)
- մահվան վկայական (թարգմանված անգլերեն)
- սեփականաշնորհման վկայականներ (թարգմանված անգլերեն)


Անհատական  դեպքից կախված կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր: 


Հասցե` TLScontact

Երևան 0010, Վարդանանց 4/50


 


 

Ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք դիմել "Եվրոտուր" ընկերության գրասենյակ

 

Հասցե` ՀՀ. ք. Երևան Զաքյան 6 
Հեռախոս` (+374 10) 58 87 86 
(+374 99) 36 52 12
(+374 55) 36 52 12
(+374 94) 36 52 12  
Էլ. փոստ` eurotouram@yahoo.com
Skype: eurotouram